Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.
WebSpaceZ
Webdevelopment | Webdesign | E-commerce | Mobile Development

Offringa Beheer VVE

Offringa Beheer VVE

Hieronder wordt verstaan het beheer van etagewoningen, woonhuizen, appartementen en bedrijfsruimten zowel administratief, technisch- als op financieel gebied. Middels een actief aanschrijvingsbeleid met een persoonlijke benadering wordt de huurder gemotiveerd om zijn huurverplichting na te komen.

Offringa Vastgoed Management draagt zorg voor de betalingen van de vaste lasten zoals watergeld, verzekeringspremie en onderhoudsnota’s. Ook behoort het behandelen van onderhoudsklachten en de controle op de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden tot onze dienstverlening. Eventueel leegkomende objecten worden veelal aansluitend verhuurd waardoor er geen leegstand onstaat. Het afhandelen van eventuele schadeclaims bij de opstal verzekering is in het dienstenpakket opgenomen. Offringa Vastgoed Management zorgt maandelijks voor de afdracht middels een overzichtelijke huurafrekening.

  • Visit website
    Offringabeheer
  • Offringa Vastgoed VVE Beheer
    Offringa Beheer